POLITYKA PRYWATNOŚCI i REGULAMIN NEWSLETTERA

Dzień dobry,

 

Jeśli trafiłeś na tę stronę, to
znak, że ważna jest dla Ciebie ochrona Twoich danych osobowych. Chcemy Cię
zapewnić, że dbamy o Twoją prywatność i jest ona dla nas ważna.W tym celu wdrożyliśmy
nie tylko środki prawne, ale i techniczne, żeby dodatkowo wzmocnić jej ochronę.

 

Zgodnie z RODO, poniżej
przedstawiamy Ci zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
Zapoznaj się z najważniejszymi pytaniami dotyczącymi Twoich danych osobowych, a
w razie jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych pytań dot. polityki
prywatności, zapraszamy do kontaktu z nami na adres: sekretariat@kancelariaurbanek.com.pl.

 

                                                                                  

POLITYKA
PRYWATNOŚCI

 

§1 Kim jest Administrator Twoich danych osobowych?   

Administratorem danych jest Monika Urbanek
prowadząca działalność gospodarczą pod
nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Monika Urbanek NIP 879-177-99-45 REGON: 341189128
adres: Targowa 236/43, 87-100 Toruń. Możesz skontaktować się z Administratorem
e-mailowo pisząc na adres e-mail:sekretariat@kancelariaurbanek.com.pl

….

 

 

§2 W jakim celu zbieramy Twoje dane i jak długo je przechowujemy?

 

Możemy przetwarzać Twoje dane w
następujących celach:

 

1.    
Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania
przekazane przez formularz
kontaktowy, wiadomość e-mail, itp.

 

Dane
będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci
komunikacji z Użytkownikami Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą
przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub
ustania celu biznesowego.
Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
komunikacji z Tobą.
Dane mogą być także przetwarzane w
celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administrator(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.

 

2.    
Zawarcia umowy i jej realizacji (złożenia zamówienia).

3.    
Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń      

4.    
Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
(m.in. obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych).       

 

Dane niezbędne
do zawarcia i realizacji umowy
będą przetwarzane przez czas realizacji
umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy, jak np.
prawo do reklamacji z tytułu rękojmi
(art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia
realizacji umowy
będą
przetwarzane
nie
dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu
biznesowego

w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów
(art. 6 ust. 1 lit. f
RODO)
.

Po tym okresie, dane będą przetwarzane
przez
okres przedawnienia roszczeń
w oparciu o uzasadniony interes
Administrator
a w celu obrony przed roszczeniami,
a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy dane
są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze

(jak np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą przetwarzane w tym
celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dot. dokumentów
księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i
statystycznych do czasu
wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego
w oparciu o
uzasadniony interes Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

5.     Dostarczania
informacji marketingowych (m.in. wysyłki newslettera oraz informacji o
usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach za pomocą innych
narzędzi, np. chatbot, telefonicznie).

 

Dane będą przetwarzane w oparciu o
uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie
dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu
biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest
dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania informacji
marketingowych/handlowych.           

Do celów komunikacji handlowej oraz telefonicznej potrzebuję Twojej zgody
zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możesz ją w
każdej chwili wycofać,
klikając link w stopce maila lub pisząc do mnie na adres
podany wyżej
.

 

6.    
Administrowania i
zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych – Facebook (Meta),
Instagram, Linkedin)
w
przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym
komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści
marketingowych
.

Dane
te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy zdecydujesz się na polubienie strony
/ dołączenie do grupy / wybranie opcji „Obserwuj” lub w inny sposób zostawisz
swoje dane na platformie zarządzanej przeze mnie, np. w formie umieszczenia
wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy
lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co może nastąpić poprzez
odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w
inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie
się z nami.Informujemy, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy
ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego,
na którym umieszczona jest strona/fanpage/grupa ustala podmiot zarządzający
tymi portalami.

 

7.    
Analitycznym
i statycznym

Dane przetwarzane co celów analitycznych i statystycznych
polegającym w szczególności na analizie danych pozyskanych automatycznie przy
korzystaniu ze strony internetowej, w tym plików cookies, przetwarzane są w
oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci
dostosowania zawartości
Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane
mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez Ciebie
sprzeciwu lub ustania celu biznesowego
w oparciu o uzasadniony interes
Administratora
(art.
6 ust. 1 lit. f RODO)
.

8.     Odzyskiwania
odrzuconych koszyków.

 

W sytuacji gdy nie ukończysz
składania zamówienia, otrzymasz przypomnienie o rozpoczętym, ale
niesfinalizowanym zamówieniu. Dane przetwarzane będą w oparciu o uzasadniony
interes Administratora w postaci obsługi potencjalnych Klientów i Klientów(art.
6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny do
realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu.

 

9.     Zamieszczania
komentarzy
.

 

W stosunku do danych widocznych na
naszej Stronie przy zamieszczonym komentarzu, dane te są przetwarzane przez nas
w celu administrowania Stroną i jej obsługi oraz komunikacji z Tobą w oparciu o
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) przez czas niezbędny
do realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu.

 

10.  Promocji i marketingu

 

W sytuacji gdy przekażesz nam swoje
dane w szczególności w postaci opinii dotyczącej produktu lub usługi, w tym
dane dot. wizerunku, dane te będą przetwarzane będą w oparciu o uzasadniony
interes Administratora w postaci marketingu usług i produktów Administratora
oraz podnoszenia ich jakości. Dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny do
realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu. Podanie danych jest
dobrowolne.

 

11.  Zbierania
danych wrażliwych   

Dane wrażliwe są zbierane w celu
realizacji umowy i jej prawidłowego wykonywania w oparciu o Twoją świadomą i
dobrowolną zgodę (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – do czasu ustania celu
biznesowego lub cofnięcia zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest
niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

 

12.  Rekrutacji

 

Dane
mogą być przetwarzane przez czas niezbędny do procesu rekrutacji i zawarcia umowy(art.
6 ust.1 lit.b oraz 6 ust.1 lit. c RODO), a w przypadku danych dodatkowych
dobrowolnie podanych – w oparciu o Twoją zgodę; do celów przyszłych rekrutacji
– na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, przez okres maksymalnie 3 lat
(okres ten liczony jest od zakończenia roku, w których aplikacja została
pozyskana). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że podanie
niektórych danych może być niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, jak również
do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak realizacji
ww. działań.

 

§3 Komu możemy przekazać Twoje dane?

 

Przekazujemy Twoje dane innym
podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania,
o których mowa w §2 oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji tego
celu.  Co do zasady zbieramy i
przetwarzamy tylko te dane, które sam nam podałeś z zastrzeżeniem danych
zbieranych automatycznie (plików cookies). Więcej o cookies znajdziesz w §7.

 

W razie potrzeby Twoje dane mogą być
przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji ww. celów, w
szczególności firmie hostingowej
, firmie
informatycznej/podmiotowi zarządzającemu stroną,firmie świadczącej usługi
rachunkowo-księgowe
,
firmie udostępniającej program do faktur,
firmie
świadczącej usługi newslettera, firmie świadczącej usługi chmurowe,podmiotom
świadczącym usługi marketingowe, podmiotom świadczącym usługi administracyjne,
podmiotom świadczącym usługi konsultingowe, podwykonawcom,prawnikom, kurierom
lub operatorom pocztowym
,
platformie szkoleniowej, platformie
społecznościowej, platformie do obsługi Klientów, platformie do umawiania wizyt,
platformie do udostępniania produktów lub świadczenia usług,
innym podmiotom, które wspierają Administratora w realizacji
celów przetwarzania.

 

Co do zasady dane nie będą
przekazywane poza obszar EOG, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych poniżej. W
pozostałych przypadkach, w sytuacji gdy dane będą przekazane poza EOG, nastąpi
to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia
przewidziane w RODO po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego.

Usługi świadczone przez Google lub Facebook (META) świadczone
są co do zasady przez podmioty mające swoją siedzibę w Unii Europejskiej. Z
uwagi jednak na globalny charakter działania tych podmiotów, Twoje dane mogą
być przekazywane do USA, w związku zich przechowywaniem na serwerach
amerykańskich (w całości lub w części).Niezależnie od tego, Google i Facebook wdrożyły
zabezpieczenia przewidziane RODO mające na celu ochronę danych osobowych
zgodnie z wymogami RODO poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych. 
Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych przez ww. dostawców znajdują
się w Politykach prywatności każdego z podmiotów.

Twoje dane (o ile wynika to z celu
przetwarzania) mogą być także przekazywane poza obszar EOG następującym
podmiotom:

1)     Active
Campaign LLC
1 N Dearborn
St., 5th Floor, Chicago, Illinois 60602

2)     Asana, Inc.,
1550 Bryant Street, 2nd Floor San Francisco, California 94103,

 

§4 Jakie prawa Ci
przysługują?

W związku z RODO przysługuje Ci prawo:

     
dostępu do swoich danych osobowych,

     
sprostowania danych osobowych,

     
usunięcia danych osobowych,

     
ograniczenia przetwarzania danych
osobowych
,

     
sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych
,

     
przenoszenia danych osobowych,

     
cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

 

Jeżeli uważasz, że Twoje dane
osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci
skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam
jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

 

§5 Czy Twoje dane są profilowane?

 

Administrator
analizuje dane osobowe w sposób zautomatyzowany za pomocą narzędzi
udostępnionych przez dostawców oprogramowania (np. za pomocą statystyk,
historii) wyłącznie w zakresie, który nie wywołuje wobec Ciebie żadnych skutków
prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływa na Twoją sytuację, w tym prawa
lub wolności. Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie
przez preferencji Użytkowników (więcej o analizie wskazano w rozdziale Polityka
plików cookies).

§6 Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych

 

W sprawach
nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym prawa europejskiego
(m.in. RODO
).

 

§7 Polityka plików cookies

 

Strona nie zbiera w
sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
plikach cookies. Dane te są zbierane w sposób uniemożliwiający identyfikację
Użytkownika, tzw. Dane Anonimowe.

Pliki cookies (tzw.
„ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone
są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym
oraz unikalny numer.

Pliki cookies
wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Strony do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; tworzenia statystyk,
które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co
umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Możesz dokonać
samodzielnie zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies. W wielu
przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików
cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).Brak wyrażenia zgody na pliki cookies może
ograniczać działanie niektórych funkcjonalności na Stronie
.   

Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez
Użytkownika w ramach Strony:

¾   
piksel konwersji Facebooka (Meta) dostarczany
przez 
Meta Platforms Ireland Limited– w celu zarządzania
reklamami na Meta i prowadzenia działań remarketingowych
;Facebook
Pixel to fragment kodu opublikowany na stronie internetowej, który pozwala na docieranie
do grupy docelowej w oparciu o dane osób, które korzystały ze strony
internetowej. W ramach funkcji Facebook Pixel możliwe jest zatem
wyświetlanieopublikowanych reklam na portalu należących do Meta wyłącznie
użytkownikom portalu, którzy wykazali zainteresowanie  produktami lub usługami lub mają wspólne
czynniki do ww. osób.
Dane
te przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.
1 lit. f RODO).
Szczegółowe informacje dot. Piksela Facebooka można
znaleźć na stronie Polityki prywatności Facebooka (Meta).         

¾   
narzędzia Google, w tym Google Analytics dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, USA. Dane pozyskane w ramach korzystania z ww. narzędzia wykorzystuję

w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików
cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą
do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą
stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę
; Dane te przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Szczegółowe informacje
dot. Piksela Facebooka można znaleźć na stronie dot. zasad korzystania z narzędzi Google.    

§8 Wtyczki
społecznościowe

 

Na Stronie używane są wtyczki,
widgety i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak:Facebook
(Meta), Instagram, Google, YouTube, Linkedin. Zasady dotyczące przetwarzania
danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach ww. Usługodawców.

 

§9 Współadministrowanie

 

Dane
przetwarzane na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook (Meta)są
współadministrowane przez
Administratora
oraz Meta PlatformsIreland Limited, z siedzibą
pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia,
zwana dalej Współadministratorem. Szczegółowe zasady dotyczące
współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach, opisane
zostały na stronie Polityka prywatności.

 

Dane
przetwarzane w ramach platformy Lindedin są współadministrowane przez 
Administratora
oraz LinkedIn Ireland Unlimited Company, adres: Legal Dept.
(Privacy Policy and User Agreement), Wilton Place,
Dublin 2, Ireland, zwany dalej
Współadministratorem.
Szczegółowe zasady dotyczące
współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach, opisane
zostały na stronie
Polityka prywatności.

 

Administrator
przetwarza dane w 
oparciu o uzasadniony interes
Administratora polegający na prowadzeniu
analiz aktywności Użytkowników, a także
ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych
usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z
Administratorem, jak i Współadministratorem.

 

 

REGULAMIN NEWSLETTERA

                                              

 • 1 Najważniejsze informacje dot. Usługodawcy

Usługi i treści cyfroweudostępniane w ramach Newslettera świadczone są przez Monikę Urbanek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Monika Urbanek , NIP 879-177-99-45 , REGON 314189128, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres do kontaktu: Targowa 26/43, 87-100 Toruń ,(dalej jako Usługodawca).

We wszelkich sprawach, możesz skontaktować się pisząc na adres e-mail: newsletter@kancelariaurbanek.com.pl  lub telefonicznie: 607-678-337.

Słownik pojęć znajduje się w §10 niniejszego Regulaminu.

§2Najważniejsze informacje dotyczące Newslettera

1.     Newsletter, w tym usługi i treści cyfrowe sąwysyłanena wskazany przez Ciebie adres e-mail.

2.     W ramach Newslettera udostępniane są treści edukacyjne, a także informacje o nowych wpisach blogowych lub materiałach udostępnianych w social media, zniżkach, aktualnych promocjach, bonusach,bezpłatnych i płatnych wydarzeniach, wyzwaniach, szkoleniach oraz inne informacje marketingowe i handlowe o produktach i usługach oferowanych przez Usługodawcę lub polecanych przez Usługodawcę.

 1. W przypadku gdy w ramach Newslettera udostępniania jest treść cyfrowa (np. e-book, nagranie audio/wideo), dostęp do niej możesz uzyskać w sposób wskazany w e-mailu(np. poprzez kliknięcie aktywnego linku udostępnionego w e-mailu, pobranie załącznika dołączonego do wiadomości).
 2. Z uwagi na to, że programy pocztowe często uznają wiadomości wysyłane z programów mailingowych za SPAM, zalecane jest dodanie Usługodawcy do listy zaufanych odbiorców.

§3 Zasady zawarcia umowy i uzyskania dostępu do Newslettera

 1. Dostęp do Newslettera możesz uzyskać:
 • nieodpłatnie – poprzez zapis do Newslettera i przekazanie Twojego adresu e-mail, imienia lub innych danych osobowych wymaganych w formularzu zapisu do celów marketingowych/handlowychlub
 • odpłatnie – bez konieczności zapisu do Newslettera, tj. poprzez zapłatę jednorazowo kwoty 99 zł rutto za dostęp do treści cyfrowej udostępnianej bezpłatnie w ramach Newslettera. Aby dokonać zakupu, skontaktuj się w tym celu z Usługodawcą na wskazany w §1 adres e-mail lub w inny sposób wskazany do kontaktu.
 1. W celu zapisania się do Newslettera i uzyskania dostępu do usługi/treści cyfrowej:
 • podaj dane osobowe w ramach udostępnionego formularzazapisu,
 • zaakceptuj Regulamin newslettera,
 • potwierdź swój adres e-mail – w przypadku gdy na etapie zapisu wskazano konieczność potwierdzenia adresu e-mail (mechanizm double opt-in).
 1. Umowa na świadczenie usługi dostępu do treści cyfrowej zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą:
 • wyświetlenia Klientowi potwierdzenia zapisania się do Newslettera (w przypadku nieodpłatnego dostępu),
 • z chwilą akceptacji Regulaminu sklepu i dokonania płatności za dostęp do treści cyfrowej (w przypadku odpłatnego dostępu).
 1. Dostęp do Newslettera, w tym do udostępnionych usług i treści cyfrowych jest udzielany niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że z Opisu Usługi wynika inaczej. W przypadku nieuzyskania dostępu, należy zgłosić ww. brak Usługodawcy.
 2. Rozwiązanie Umowyna świadczenie usługi dostępu do Newslettera, w tym na dostarczenie usługi i treści cyfrowej przez Ciebie może nastąpić w trybie natychmiastowym. W celu rozwiązania Umowy:
 • kliknij przycisk „Anuluj subskrypcję”/ „Zrezygnuj z subskrypcji” lub przycisk analogiczny lub
 • skontaktuj się z Usługodawcą.

§4 Warunki techniczne        

 1. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może sięz zagrożeniempozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego zalecane jest stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 2. W celu zapisania się do Newslettera lub złożenia zamówienia na odpłatny dostęp do Newslettera, konieczne jest posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. W celu skorzystania z Newslettera, w tym z udostępnianych usług i treści cyfrowych, konieczne jest posiadanie:
 • aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari);
 • aktywnego konta poczty elektronicznej;
 • aktualnego narzędzia/programu obsługującego pliki elektroniczne w formacie, w których dostarczana jest treść cyfrowa(np. w formacie *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx, *.xsl);
 • konta na platformie społecznościowej , np. Meta (Facebook)w przypadku, gdy z opisu treści cyfrowej wynika, iż będzie udostępniona m.in. na dedykowanej grupie,
 1. W przypadku gdy do skorzystania z Newslettera, w tym z udostępnianych usług i treści cyfrowych konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, zostaniesz o tym poinformowany. Informacja zostanie Ci przekazana także w przypadku gdy konieczne jest dokonanie aktualizacji niezbędnych do zachowania zgodności usług i treści cyfrowych z Umową.

 

 • 5 Reklamacja
 1. Jeżeli udostępniane usługi/ treści cyfrowe są niezgodne z umową, możesz żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (w przypadku usługi płatnej) alboodstąpić od umowy.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.
 3. Reklamację można składać e-mailowo, pisemnie lub w inny sposób wskazany do komunikacji.
 4. Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności usługi/treści cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
 5. Obowiązki i uprawnienia Stron, w tym szczegółowe zasady reklamacji usługi/treści cyfrowej zostały określone w ustawie o prawach konsumenta (m.in. w rozdziale 5b ustawy).

§6Odstąpienie od Umowy

 1. Możesz odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Usługodawcę o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie.
 2. Możesz odstąpić od Umowyw przypadku nie dostarczenia treści lub usługi cyfrowej.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, należy powstrzymywać się od korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 • 7 Prawa autorskie i licencje
 1. Teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe udostępniane w ramach Newslettera są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.
 2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Usługodawca bądź inny podmiot, od którego Usługodawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Usługodawcę w oparciu o inną podstawę prawną.
 3. Wszelkie materiały udostępniane przez Usługodawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z ustaleń Stron. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.
 4. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Usługodawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.
 • 8Dane osobowe
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Usługodawca. Twoje dane przetwarzane są do następujących celów:
 • Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy(art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;
 • Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Dane będą przetwarzane takżeprzez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcyw celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcy(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W przypadku danych zbieranych do celów marketingowych i handlowych, w tym w celu dostarczania informacji marketingowych w ramach usługi Newsletter, dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcy w postaci marketingu produktów i usług Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w oparciu o Twoją zgodę. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu/cofnięcia zgody lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych/handlowych. Zgodę możesz cofnąć w każdej chwili, klikając link w stopce maila lub pisząc do Usługodawcy na adres podany wyżej.
 1. Twoje dane mogą być powierzone innym podmiotom, tylko wtedy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa wyżej oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji tego celu. W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane firmie hostingowej, podmiotom wspierającym w obsłudze i wysyłce Newslettera, platformie społecznościowej Meta, firmie świadczącej usługi chmurowe,podmiotom świadczącym usługi marketingowe, oraz innym podmiotom, które wspierają Administratora w realizacji celów przetwarzania.
 2. Usługodawca korzysta z programu Mailerlite do wysyłki Newslettera udostępnianego przez MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki prywatności podmiotu świadczącego usługę wysyłki Newslettera znajdują się na stronie: https://www.mailerlite.com/legal/cookie-policy).
 4. W związku z RODO przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych,usunięcia danych osobowych,ograniczenia przetwarzania danych osobowych,sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,przenoszenia danych osobowych,cofnięcia zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
 5. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.
 • 9 Postanowienia końcowe
  1. W ramach korzystania z Newslettera, w tym z usługi lub treści cyfrowej zabrania siędostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
  2. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji w przypadku konsumenta jest możliwe poprzez zwrócenie się do:
 • stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
 • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
 • powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy;
 • lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Usługodawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Usługodawcę.Szczegółowe informacje dot. zmian wskazuje ustawa o prawach konsumenta.
  2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 czerwca 2022r.
 • 10 Słownik pojęć
 1. Cena – pieniądze lub cyfrowe odwzorowanie wartości;
 2. Klient – podmiot, który zawarł Umowę z Usługodawcą na dostęp do Newslettera, w tym dostarczenie usługi i/lub treści cyfrowej;
 3. Konsument – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Usługodawcą do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
 4. Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej ( e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video);
 5. Usługa – usługa lub treść cyfrowa lub towar z elementami cyfrowymi;
 6. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub usługę pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi lub inne formy interakcji za pomocą takich danych;