Różne

Zasiedzenie nieruchomości

Jeżeli szukasz informacji dotyczących zasiedzenia nieruchomości – to dobrze trafiłeś. W poniższym artykule odpowiem na pytania czym dokładnie jest zasiedzenie, ile lat trwa i jakie są przesłanki nabycia nieruchomości przez zasiedzenie. Czym jest zasiedzenie? Zasiedzenie polega na nabyciu własności na skutek długotrwałego posiadania rzeczy przez osobę nieuprawnioną. W wyniku zasiedzenia dochodzi do nabycia pierwotnego. Przedmiotem nabycia własności w drodze zasiedzenia mogą być zarówno nieruchomości gruntowe, budynkowe, …

Zasiedzenie nieruchomości Czytaj więcej »

Umowa darowizny

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Stronami umowy są więc darczyńca i obdarowany. Mogą być osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Umowa darowizny wymaga formy aktu notarialnego! Umowa darowizny zawarta bez zachowania formy notarialnej staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Darczyńca może nałożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub …

Umowa darowizny Czytaj więcej »

Wyrok nakazowy

Czy może zdarzyć się sytuacja, że nie mając świadomości, iż toczy się przeciwko nam postępowanie sądowe otrzymamy wyrok skazujący, uznający nas winnych popełnienia jakiegoś czynu? Mimo, iż brzmi to absurdalnie, odpowiedź brzmi – tak. I jest to właśnie wyrok nakazowy. Czym jest wyrok nakazowy? Wyrok nakazowy to instytucja stosowana w sprawach o drobne przestępstwa i wykroczenia. Jeżeli okoliczności czynu i wina oskarżonego (obwinionego) nie budzą żadnych wątpliwości, …

Wyrok nakazowy Czytaj więcej »

Reklamacja w sporze z ubezpieczycielem

Otrzymałeś za niskie odszkodowanie? Ubezpieczyciel nie wywiązał się ze zobowiązań? Nie poddawaj się! Istnieje kilka rozwiązań tej sytuacji. Wiele osób, które otrzymały niekorzystne odszkodowanie poddaje się i decyduje się na odszkodowanie w przyznanej wysokości. Mało kto wie, iż decyzja ubezpieczyciela nie jest ostateczna i wcale nie oznacza końca dochodzenia roszczeń. Kwestia składania reklamacji do ubezpieczycieli (a także do innych instytucji finansowych) przez długi czas nie była w polskim prawie ściśle uregulowana. Sytuacja …

Reklamacja w sporze z ubezpieczycielem Czytaj więcej »