Monika Urbanek

Zasiedzenie nieruchomości

Jeżeli szukasz informacji dotyczących zasiedzenia nieruchomości – to dobrze trafiłeś. W poniższym artykule odpowiem na pytania czym dokładnie jest zasiedzenie, ile lat trwa i jakie są przesłanki nabycia nieruchomości przez zasiedzenie. Czym jest zasiedzenie? Zasiedzenie polega na nabyciu własności na skutek długotrwałego posiadania rzeczy przez osobę nieuprawnioną. W wyniku zasiedzenia dochodzi do nabycia pierwotnego. Przedmiotem nabycia własności w drodze zasiedzenia mogą być zarówno nieruchomości gruntowe, budynkowe, …

Zasiedzenie nieruchomości Czytaj więcej »

Umowa darowizny

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Stronami umowy są więc darczyńca i obdarowany. Mogą być osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Umowa darowizny wymaga formy aktu notarialnego! Umowa darowizny zawarta bez zachowania formy notarialnej staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Darczyńca może nałożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub …

Umowa darowizny Czytaj więcej »

Fotowoltaika i wiatraki

Dzierżawa gruntów pod farmy wiatrowe i fotowoltaiczne to ciągle temat na topie. Obserwując wysyp artykułów oraz reklam i ofert mam wrażenie, że popularność energii odnawialnej dopiero się rozpędza. Interesuje Cię ten temat? Planujesz wydzierżawić ziemię? Ja w swojej praktyce od 8 lat zajmuję się opiniowaniem umów dzierżawy. Na blogu www.prawnikrolnika.pl znajdziesz dwa artykuły dotyczące dzierżawy. Nie daj się nabić w …panel Wiatr wieje, a ja zarabiam Jest tam …

Fotowoltaika i wiatraki Czytaj więcej »

Wyrok nakazowy

Czy może zdarzyć się sytuacja, że nie mając świadomości, iż toczy się przeciwko nam postępowanie sądowe otrzymamy wyrok skazujący, uznający nas winnych popełnienia jakiegoś czynu? Mimo, iż brzmi to absurdalnie, odpowiedź brzmi – tak. I jest to właśnie wyrok nakazowy. Czym jest wyrok nakazowy? Wyrok nakazowy to instytucja stosowana w sprawach o drobne przestępstwa i wykroczenia. Jeżeli okoliczności czynu i wina oskarżonego (obwinionego) nie budzą żadnych wątpliwości, …

Wyrok nakazowy Czytaj więcej »

Rękojmia, a gwarancja

Instytucja rękojmi za wady oraz instytucja gwarancji to pojęcia bardzo często mylone przez konsumentów. Warto jednak wiedzieć, jakie występują różnice między rękojmią, a gwarancją oraz czego może domagać się konsument. Czym jest rękojmia? 1. Rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne towaru. Zgodnie z Kodeksem cywilnym sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli sprzedana rzecz ma wadę fizyczną lub prawną. Za wadę fizyczną uważa się niezgodność …

Rękojmia, a gwarancja Czytaj więcej »

Reklamacja w sporze z ubezpieczycielem

Otrzymałeś za niskie odszkodowanie? Ubezpieczyciel nie wywiązał się ze zobowiązań? Nie poddawaj się! Istnieje kilka rozwiązań tej sytuacji. Wiele osób, które otrzymały niekorzystne odszkodowanie poddaje się i decyduje się na odszkodowanie w przyznanej wysokości. Mało kto wie, iż decyzja ubezpieczyciela nie jest ostateczna i wcale nie oznacza końca dochodzenia roszczeń. Kwestia składania reklamacji do ubezpieczycieli (a także do innych instytucji finansowych) przez długi czas nie była w polskim prawie ściśle uregulowana. Sytuacja …

Reklamacja w sporze z ubezpieczycielem Czytaj więcej »

Dział spadku

Jeżeli po spadkodawcy dziedziczy więcej niż jedna osoba, między współspadkobiercami powstaje wspólność majątku spadkowego, która trwa do chwili dokonania działu spadku. Współspadkobiercy stają się współwłaścicielami rzeczy wchodzących w skład spadku, a także współuprawnionymi w odniesieniu do pozostałych praw. Dział spadku polega na określeniu majątku wchodzącego w skład spadku i podziale go między poszczególnych spadkobierców. Należy więc ustalić, jakie składniki i o jakiej wartości, wchodzą w skład majątku spadkowego, a następnie …

Dział spadku Czytaj więcej »

Sposoby zniesienia współwłasności

Współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Oznacza to, że występuje jeden przedmiot własności i co najmniej dwa podmioty tego prawa, przy czym żadnemu z nich nie przysługuje wyłączne prawo do wydzielonej części rzeczy. Zniesienie współwłasności polega na zakończeniu stanu, w którym własność jednej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Istnieją trzy sposoby na zniesienie współwłasności nieruchomości: 1) fizyczny podział nieruchomości, chyba …

Sposoby zniesienia współwłasności Czytaj więcej »

Pozew o podwyższenie alimentów. Co powinien zawierać?

Dziecko rośnie, zmieniają się potrzeby, wydatki z miesiąca na miesiąc szybują do góry. Kwota alimentów jest już zbyt niska. Nie starcza na podstawowe zakupy. Nie zwlekaj i złóż pozew o podwyższenie alimentów.   Co zawrzeć w pozwie o podwyższenie alimentów? W pozwie trzeba wskazać wartość przedmiotu sporu. Jest to różnica między kwotą aktualną oraz kwotą o którą występujesz x 12 miesięcy. Np. kwota obecna 400,-zł, kwota żądana 600,-zł; wartość przedmiotu …

Pozew o podwyższenie alimentów. Co powinien zawierać? Czytaj więcej »

Kto po kim dziedziczny gdy nie ma testamentu?

 W sytuacji, gdy nie ma testamentu w grę wchodzi dziedziczenie ustawowe. Czyli to kodeks cywilny określa, kto jest spadkobiercą.Czy tylko w takiej sytuacji? Nie! Unieważnienie testamentu oraz zrzeczenie się praw do spadku przez osoby wymienione w testamencie to kolejne sytuację, gdy krewni dziedziczą według ustawy. Niestety dziedziczenie ustawowe to długa wyliczanka, ale nie da się tego inaczej przedstawić! Żeby ustalić jak to jest w Twoim przypadku musisz „przejść” kolejne grupy sprawdzając, która odpowiada Twojej sytuacji. Dzieci …

Kto po kim dziedziczny gdy nie ma testamentu? Czytaj więcej »