Prawo spadkowe

Dział spadku

Jeżeli po spadkodawcy dziedziczy więcej niż jedna osoba, między współspadkobiercami powstaje wspólność majątku spadkowego, która trwa do chwili dokonania działu spadku. Współspadkobiercy stają się współwłaścicielami rzeczy wchodzących w skład spadku, a także współuprawnionymi w odniesieniu do pozostałych praw. Dział spadku polega na określeniu majątku wchodzącego w skład spadku i podziale go między poszczególnych spadkobierców. Należy więc ustalić, jakie składniki i o jakiej wartości, wchodzą w skład majątku spadkowego, a następnie …

Dział spadku Czytaj więcej »

Sposoby zniesienia współwłasności

Współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Oznacza to, że występuje jeden przedmiot własności i co najmniej dwa podmioty tego prawa, przy czym żadnemu z nich nie przysługuje wyłączne prawo do wydzielonej części rzeczy. Zniesienie współwłasności polega na zakończeniu stanu, w którym własność jednej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Istnieją trzy sposoby na zniesienie współwłasności nieruchomości: 1) fizyczny podział nieruchomości, chyba …

Sposoby zniesienia współwłasności Czytaj więcej »

Kto po kim dziedziczny gdy nie ma testamentu?

 W sytuacji, gdy nie ma testamentu w grę wchodzi dziedziczenie ustawowe. Czyli to kodeks cywilny określa, kto jest spadkobiercą.Czy tylko w takiej sytuacji? Nie! Unieważnienie testamentu oraz zrzeczenie się praw do spadku przez osoby wymienione w testamencie to kolejne sytuację, gdy krewni dziedziczą według ustawy. Niestety dziedziczenie ustawowe to długa wyliczanka, ale nie da się tego inaczej przedstawić! Żeby ustalić jak to jest w Twoim przypadku musisz „przejść” kolejne grupy sprawdzając, która odpowiada Twojej sytuacji. Dzieci …

Kto po kim dziedziczny gdy nie ma testamentu? Czytaj więcej »